Záruka a reklamačné podmienky

Záruka na všetok tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.

Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim, pri zásielkach dňom doručenia.

Nekompletnosť a poškodenie tovaru reklamujte ihneď pri osobnom odbere pred predávajúcim.

Pri zásielkách si skontrolujte tovar pri preberaní pred pracovníkom na pošte, od kuriéra. V prípade nenahlásenia nezrovnalosti, podložené písomným svedectvom kurérom reklamácie nebudú uznané.

Vadný tovar bude späť prevzatý pri dodržaní nasledovných podmienok:

- priloženie dodacieho listu prípadne faktúry

- presný popis závady

- tovar v pôvodnom nepoškodenom obale zabalený a chránený fóliou alebo iným pevným obalom

Záruka sa nevzťahuje v prípadoch ak:

- bol tovar poškodený mechanicky, neodborným zásahom

- zariadenie nebolo prevádzkované pri štandardných prevádzkových podmienkach

- tovar opravovala neoprávnená osoba alebo organizácia

Zásielku zašlite na adresu uvedenú v  kontaktoch. Žiadame posielať len na uvedenú adresu, neposielať na dobierku, ani na poštu - zásielka nebude prevzatá!

Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je 30 dní. V prípade nedodržania spomínanej doby Vám bude poskytnutá adekvátna náhrada, alebo Vám bude vrátená finančná čiastka.


Tovar reklamujte cez formulár.